واحد راهکارهای نرم افزاری

کنار شما هستیم با ارائه راهکارهای نرم افزاری برای بهبود سازمان شما از جمله CRM , ERP ...

01

واحد آژانس تبلیغاتی

راهکارهای تبلیغاتی ما برای معرفی/ برندسازی/ فروش / وفادار سازی مسیر 5 ساله را 5 ماهه طی کنید...

02

واحد مربیگری سازمانی (کوچینگ)

رشد سازمان مسیر خود را دارد با کمک هم سازمان را رشد خواهیم داد

03

نتایج بهینه

بهترین راهکارهای IT برای شما

کانتینو همواره می کوشد تا بهترین راهکارهای سازمانی را بیاید و به شما ارائه دهد. با ارائه خدمات نرم افزاری / راهکارهای سازمانی / خدمات تبلیغاتی / خدمات مشاوره و کوچینک / خدمات آموزشی و … می کوشیم تا بهترین راهکارها برای رشد سازمان را بیابیم .
بیشتر از ارائه ی ابزار ، بدنبال ارائه راهکار هستیم
می کوشیم تا بهترین مدلها را یا بیابیم یا بسازیم و بتوانیم سازمان شما را به بهترین مدل برسانیمن شما را  به بهترین مدل برسانیم

ابزارها

اگر ابزار درست را در اختیار داشته باشید می توانید با سرعت بالاتری به اهداف خود برسید

راهکارها

مهمتر از ابزار ، راهکارهای مناسب را ارائه می دهیم. ابزار یک دارو است و راهکار یک نسخه برای درمان...

شعار ما

آگاهی + تلاش + صبر = رسیدن

پیشنهاد ما به مشتریان چیست

برخی از محصولات و خدمات ما

نرم افزار CRM

حل مشکل مدیریت مشتری ، مدیریت فروش، بازاریابی و پشتیبانی مشتری در دستان توست...

آموزش تخصصی فروش

تجربه معلم گرانبهایست جای آزمون و خطا تجربه های دیگران را بیاموزید

راهکارهای مبتنی بر واتساپ

ارسال انبوه واتساپ / API واتساپ / سیستم سازی مبتنی بر واتساپ / پنل واتساپ / و ...

مدیریت محتوا

تولید محتوای حرفه ای پلی برای ارتباط محصول با بازار

راهکارهای مبتنی بر پیامک

راهکارهای مبتنی بر پیامک، از تبلیغات تا بازاریابی و فروش تا راهکارهای مبتنی بر پیامک

توسعه نرم افزار (ERP)

فرآیند کامل ایجاد، طراحی، استقرار و پشتیبانی نرم افزار.

ابزار + راهکار در دستان تو

مرور موارد اخیر

اخبار کانتینو

برخی از مشتریانی که مارا انتخاب کردند